اختصاصی هدف هر ایرانی
راهکارهایی برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

 

وظیفه تولید کننده:
1-
استفاده از نیروی کار ایرانی
2-
حمایت از کارگران
3-
اصلاح صنعت خودرو
4-
کشاورزی مکانیزه و به روز
وظیفه مردم:
1-
حمایت از کارگر ایرانی
2-
سرمایه گذاری در جهت حمایت از تولیدات ملی
3-
حمایت از تولید ملی و خرید کالاهای ایرانی


٢٦